Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Apotekarska ustanova Jugofarm, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.jugofarm.com

O B A V E Š T A V A

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.jugofarm.com obavlja u okviru registrovane delatnosti Apotekarske ustanove Jugofarm, mat.br. 06597882, PIB: 100410805, Tel.: +381603440024, www.jugofarm.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: [email protected]
 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.jugofarm.com.
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.jugofarm.com smatra prodajom na daljinu.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.jugofarm.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 5.500,00 rsd.
 • kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Post Express, na način kako je to definisano ovde.
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.jugofarm.com;
 • da se prilikom kupovine na sajtu maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano ovde.
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.jugofarm.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu na način kako je to definisano ovde.
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

S poštovanjem,
Vaša Apoteka Jugofarm