PIC INHALATOR AIR FAMILY

Namena proizvoda: Sa Sidestream raspršivačem lekovi prodiru u respiratorni sistem mnogo lakše, zahvaljijući optimalnoj veličini aerosol čestica. Sidestream značajno povećava protok čestica i smanjuje vreme terapije. Uređaj je specifiĉno napravljen kako bi terapeutski tretman učinio mnogo praktičnijim i lakšim, a da pri tom garantuje kvalitet i bezbednost. Air Family paket sadrži svu dodatnu opremu za najpogodniju vrstu tretmana, uključujući nastavak za usta, viljušku za nos i masku (maska za odrasle i za decu). Dodatna oprema je smeštena u praktinom pakovanju. Air Family je pouzdan i lak za korišćenje, i nisu potrebna posebna uputstva za njegovo održavanje. Poseban filter za ulazeći vazduh zadržava prašinu i može se zameniti u propisanim intervalima.

6.289,96 RSD

+
-

Napomena: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O kontraindikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.