14%

INHALATOR MISTER OCTOPUS

Namena proizvoda: Predstavlja medicinsko sredstvo, koji pretvara lek iz tečnog u gasovito stanje, tako da on može direktno prodirati u disajne puteve.
Zahvaljujuci sidestream tehnologiji izrade raspršivača, postiže se optimalna i odgovarajuća veličina aerosol čestica lekova koje prodiru u disajne puteve.

U sklopu inhalatora kao dodatna oprema dolazi:

- 2u1 maska
- nastavak za usta
- viljuška za nos
- cev za povezivanje
- sidestream raspršivač

5.999,99 RSD

+
-

Napomena: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O kontraindikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.